Tìm kiếm

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Bang
0985.941.202

Mr Việt
0979.853.988

Thống kê truy cập


Số người online: 1

Số người truy cập: 40608

Tin tức

Thông tin về đấu thầu

(Cập nhật ngày 26/08/2011 - 10h:02)

1.    Đăng báo đấu thầu:

-          Thông tư Số: 20/2010/TTLT-BKH-btc, ngày 21/9/2010, Cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

2.    Gói thầu chỉ định thầu:

-          Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị < 3tỷ

-          Gói thầu mua sắm hàng hoá có giá trị < 2tỷ

-          Gói thầu xây lắp < 5tỷ

3.    Quy trình đấu thầu:

-          Quy trình đấu thầu: Lập HSMT → Phê duyệt HSMT → phát hành HSMT → Đánh giá HSDT → Thẩm định KQ đấu thầu → Thương thảo HĐ → ký kết hợp đồng.

-          Quy trình chỉ định thầu: Lập HSYC → Phê duyệt HSYC → phát hành HSYC → Đánh giá HSĐX → Thẩm định KQ chỉ định thầu → Thương thảo HĐ → ký kết hợp đồng.

-          Quy trình chỉ định thầu rút gọn: Đàm phán HĐ → trình CĐT phê duyệt kết quả chỉ định thầu → ký hợp đồng.

4.    Gói thầu chỉ định thầu rút gọn:

-          Các gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá và xây lắp có giá trị < 500triệu:

5.    Gói thầu mua sắm trực tiếp:

-          Mua sắm trực tiếp áp dụng cho HĐ đã ký với nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế trong thời gian 6 tháng tính từ ngày ký hợp đồng gốc.

6.    Gói thầu quy mô nhỏ:

-          Gói thầu mua sắm hàng hoá có giá trị < 5tỷ

-          Gói thầu xây lắp < 8tỷ

 

7.    Thời gian trong đấu thầu:

-          Lập HSMT        : ≤10ngày

-          Lập HSYC        : ≤ 5ngày

-          Hiệu lực HSMT: ≤ 180ngày (có thể gia hạn thêm ≤30ngày)

-          Chủ đầu tư phê duyệt HSMT, HSYC                                       :  ≤10 ngày

-          Chủ đầu tư phê duyệt KQĐT hoặc xử lý KQĐT                     : ≤10 ngày

-          Thời gian bán HSMT và chuẩn bị HSDT                                  : ≥15ngày

-          Thời gian bán HSMT và chuẩn bị HSDT (quy mô nhỏ)           : ≥10ngày

-          Thời gian đánh giá HSDT                                             : ≤ 20ngày kể từ ngày mở thầu

-          Thời gian đánh giá HSDT gói thầu quy mô nhỏ           : ≤ 15ngày kể từ ngày mở thầu

-          Chuẩn bị HSDT: ≥ 15ngày và  ≥10ngày đối với thầu thầu quy mô nhỏ

8.    Lệ phí trong đấu thầu:

-          Chi phí thẩm định HSMT + KQĐT: 0,01% giá gói thầu nhưng tối thiểu 1.000.000đồng, tối đa 50triệu đồng

-          Bán HSMT ≤ 1.000.000đồng.

-          Chi phí giải quyết kiến nghị trong đấu thầu: 0,01% giá gói thầu nhưng tối thiểu 2.000.000đồng, tối đa 50triệu đồng

9.    Bảo đảm dự thầu:

-          ≤ 3% giá gói thầu và 1% giá gói thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ

10.              Bảo đảm thực hiện hợp đồng:

-          ≤ 10% giá gói thầu và 3% giá gói thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ

11.              Mẫu lập HSMT- HSYC:

-          Thông tư Số: 01/2010/TT-BKH, ngày 06/01/2010, Mẫu HSMT xây lắp.

-          Thông tư Số: 02/2010/TT-BKH, ngày 19/01/2010, Mẫu HSMT xây lắp quy mô nhỏ <8tỷ.

-          Thông tư Số: 04/2010/TT-BKH, ngày 01/02/2010, Mẫu HSYC chỉ định thầu xây lắp.

-          Thông tư Số: 05/2010/TT-BKH, ngày 10/02/2010, Mẫu HSMT mua sắm thiết bị.

-          Thông tư Số: 06/2010/TT-BKH, ngày 09/03/2010, Mẫu HSMT dịch vụ tư vấn.

-          Thông tư Số: 11/2010/TT-BKH, ngày 27/5/2010- MẪU A - Mẫu HSYC chào hành cạnh tranh(0,5 - <2 tỷ).

-          Thông tư Số: 11/2010/TT-BKH, ngày 27/5/2010- MẪU B - Mẫu HSYC chào hành cạnh tranh( <0,5 tỷ).

12.              Báo cáo thẩm định:

-          Thông tư Số: 21/2010/TT-BKH, ngày 28/10/2010, Mẫu báo cáo thẩm định HSMT, HSYC.

-          Thông tư Số: 09/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010, Mẫu báo cáo đánh giá HSDT xây lắp , mua sắm thiết bị.

-          Thông tư Số: 15/2010/TT-BKH, ngày 29/06/2010, Mẫu báo cáo đánh giá HSDT dịch vụ tư vấn.

-          Thông tư Số: 08/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010, Mẫu báo cáo thẩm định kết qủa đấu thầu.

Theo Cty ArCAD

Tải File đính kèm

Công trình tiêu biểu

Tin tức

Đối tác

Hội nghị quốc tế lần thứ 2- năm 2013 Hội Cơ học đất Việt Nam GEOTECHVN2011 Phòng đào tạo sau đại học BKTPHCM Công ty máy tính Hùynh Computer
 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ArCAD
Địa chỉ: Số 78/40 Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Tel: 0703.852298 – 0706. 288301 – 0706. 288302 - Fax: 0703.852298
Website: www.arcad.com.vn; www.arcadpro.com
Email: hoangviet@arcad.com.vn; congtyarcad@gmail.com

Copyright © ArCAD Co., Ltd 2011 - All Rights Reserved

Thiết kế bởi công ty thiết kế web NON.VN